عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره مومنون چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره مومنون چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره مومنون) را قرائت نماید ، فرشتگان الهی او را بشارت می دهند  به راحتی و آسایش در روز قیامت ، و او را بشارت می دهند به دستیابی به آنچه مایه چشم روشنی آنها هنگام نزول فرشته مرگ باشد.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد7، صفحه175)

...........

2) امام صادق(ع) فرمودند: اگر کسی (سوره مومنون) را تلاوت کند ، خداوند آخر کار او را به سعادت و خوشبختی ختم می کند.

(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه108)

...........

3) امام صادق(ع) فرمودند: اگر کسی همواره در روزهای جمعه بر قرائت (سوره مومنون) مداومت داشته باشد ، جایگاه او در منزل فردوس خواهد بود.

(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه108)

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره مومنون چیست؟

کلمات کلیدی : مومنون,سوره مومنون,ثواب مومنون,فضیلت مومنون,خواص مومنون,ثواب سوره مومنون,فضیلت سوره مومنون,خواص سوره مومنون,مومنون قرآن,مومنون قرآن,فایده مومنون,فواید مومنون,فایده سوره مومنون,فواید مومنون,فواید سوره مومنون,روایات سوره مومنون,احادیث سوره مومنون

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن