عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره حجر چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره حجر چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هرکسی (سوره حجر) را قرائت کند ، خداوند به تعداد مهاجرین و انصار به خواننده آن ثواب عطا می فرماید.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد8، صفحه42)

..........

3) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره ابراهیم) و ( سوره حجر) را قرائت نماید ، 10 برابر تعداد کسانی که بت ها را پرستیده اند و کسانی که آن بت ها را نپرستیده اند ، حسنه به او داده می شود.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد6، صفحه55)

..........

4) امام صادق(ع) فرمودند: هرکسی در هر روز جمعه دو رکعت نماز بخواند ، و در رکعت اول آن (سوره ابراهیم) و در رکعت دوم آن (سوره حجر) را قرائت نماید هیچگاه فقر به سراغ او نمی آید و مبتلا به جنون نمی شود.

(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه107)

..........

5) رسول الله(ص) فرمودند : اگر فروشنده کالا (سوره حجر) را بنویسد و بر بازوی خود بندد خرید و فروش او زیاد شود ، و مردم علاقمند می شوند که با او داد و ستد و معامله کنند ، و به اذن خداوند روزی او زیاد شود مادامی که این نوشته با او باشد.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد8، صفحه42)

..........

6) رسول الله(ص) فرمودند: کسى که (سوره حجر) را بخواند ، خداوند او را در برابر نعمتهایى که در این جهان به او بخشیده محاسبه نخواهد کرد.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد6، صفحه535)

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره حجر چیست؟

کلمات کلیدی : حجر,سوره حجر,ثواب حجر,فضیلت حجر,خواص حجر,ثواب سوره حجر,فضیلت سوره حجر,خواص سوره حجر,حجر قرآن,حجر قرآن,فایده حجر,فواید حجر,فایده سوره حجر,فواید حجر,فواید سوره حجر,روایات سوره حجر,احادیث سوره حجر

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن