عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره ابراهیم چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره ابراهیم چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر کسی (سوره ابراهیم) و ( سوره حجر) را قرائت نماید ، ده برابر تعداد کسانی که بت ها را پرستیده اند و کسانی که آن بت ها را نپرستیده اند ، حسنه به او داده می شود.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد6، صفحه55)

.............

2) امام صادق(ع) فرمودند: هرکسی در هر روز جمعه دو رکعت نماز بخواند ، و در رکعت اول (سوره ابراهیم) و در رکعت دوم (سوره حجر) را قرائت نماید هیچگاه فقر به سراغ او نمی آید و مبتلا به جنون نمی شود.

(ثواب الاعمال، شیخ صدوق، صفحه107)

.............

3) رسول الله(ص) فرمودند: هرکسی (سوره ابراهیم) را نوشته و در پارچه ای سفید گذاشته و بر گردن کودک بیاویزد ، از گریه و بی تابی کودک و از بیماری هایی که به سراغ کودکان می آید در امان می مانند.

(تفسیرالبرهان، سید هاشم بحرانی، جلد3، صفحه283)

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره ابراهیم چیست؟

کلمات کلیدی : ابراهیم,سوره ابراهیم,ثواب ابراهیم,فضیلت ابراهیم,خواص ابراهیم,ثواب سوره ابراهیم,فضیلت سوره ابراهیم,خواص سوره ابراهیم,ابراهیم قرآن,ابراهیم قرآن,فایده ابراهیم,فواید ابراهیم,فایده سوره ابراهیم,فواید ابراهیم,فواید سوره ابراهیم,روایات سوره ابراهیم,احادیث سوره ابراهیم

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن