عناوین اسلامی

   
   

ثواب و خواص و فضیلت سوره انسان چیست؟

ثواب و خواص و فضیلت سوره انسان چیست؟

1) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی (سوره انسان) را قرائت نماید ، پاداش او بهشت و حوریان بهشتی خواهد بود.

(مجمع البیان،شیخ طبرسی، جلد10، صفحه206)

............

2) امام صادق(ع) فرمودند: هر كسی (سوره انسان) را قرائت نماید ، خداوند او را با تعداد زیادی از حوریان بهشتی تزویج نماید و در سرای باقی با رسول الله(ص) خواهد بود.

(ثواب الأعمال،شیخ صدوق، صفحه 121)

............

3) امام رضا(ع) در نماز صبح روز دوشنبه و پنجشنبه ، در ركعت اول سوره حمد و انسان و در ركعت دوم بعد از حمد سوره غاشیه را قرائت می نمود و می فرمودند: هر كسی در نماز صبح روز دوشنبه و پنجشنبه اینگونه نماز بخواند خداوند در این دو روز ایشان را از شرور در امان می دارد.

(من لا یحضره الفقیه،شیخ صدوق،جلد1،صفحه308)

............

4) امام صادق(ع) فرمودند: من ضامنم برای هر یك از شیعیانم كه در نماز صبح روز پنجشنبه (سوره انسان) را بخواند و اگر در آن شب یا روز بمیرد با امنیت و بدون حساب از گناهانی كه انجام داده وارد بهشت می شود و دیوان حسابرسی برای او باز نمی شود و در قبر از او پرسشی نخواهد شد و اگر زنده بود در حفظ و امان الهی است و آفات دنیا از او برداشته می شود و چیزی از جنبنده های زمینی تا پنجشنبه بعد به او آسیبی نمی رساند.

(الاصول السته عشر،صفحه3)

............

5) رسول الله(ص) فرمودند: هر كسی بر قرائت (سوره انسان) مداومت ورزد ، اگر روحش ضعیف باشد دارای قدرت روحی می شود ، و اگر (سوره انسان) را بنویسند و پس از شستن، آب شسته شده آن را بنوشند برای درد قلب سودمند است و تنش سلامت می یابد و بیماری هایش خوب می شود.

(تفسیر برهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه543)

............

6) امام صادق(ع) فرمودند: قرائت (سوره انسان) موجب تقویت و نیرومندی روح و قوی شدن اعصاب و آرامش یافتن اضطراب مفید است و اگر كسی كه در قرائت آن ضعیف است و نمی تواند آن را بخواند ، (سوره انسان) را بنویسد و پس از شستن آب آن را بنوشد ، از ضعف نفس جلوگیری می كند و نتیجه بخش است.

(تفسیر برهان، سید هاشم بحرانی، جلد5، صفحه543)

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب و خواص و فضیلت سوره(انسان) چیست؟

کلمات کلیدی : انسان,سوره انسان,ثواب انسان,فضیلت انسان,خواص انسان,ثواب سوره انسان,فضیلت سوره انسان,خواص سوره انسان,سوره امام حسین,سور امام حسین,مانسان قرآن,انسان قرآن,فایده انسان,فواید انسان,فایده سوره انسان,فواید انسان,فواید سوره انسان,روایات سوره انسان,احادیث سوره انسان

ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن