عناوین اسلامی

   
   

زیارت امام حسین(ع) توسط افراد غنی و فقیر

زیارت امام حسین(ع) توسط افراد غنی و فقیر

1) امام صادق(ع) فرمودند : بر عهده غنى است كه در سال دو مرتبه و بر فقير است كه در سال يك مرتبه به زيارت قبر امام حسين(ع) بروند.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه889)

................

2) حلبى میگويد: از امام صادق(ع) راجع به زيارت قبر امام حسین(ع) پرسيدم؟ امام صادق(ع) فرمودند : در سال يك مرتبه ، زيرا از مشهور شدن كراهت دارم . (شايد مراد اين باشد كه اگر بيش از يك مرتبه در سال به زيارت آن حضرت روند اين امر موجب اشتهار شخص به اين عمل می شود و آن مكروه است) .

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه891)

................

3) امام صادق(ع) فرمودند : اين حق بر عهده فقير است كه سالى يك مرتبه و بر غنى است كه سالى دو مرتبه به زيارت امام حسين(ع) بروند. 

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه892)

(باید توجه نمود که امامان معصوم(ع) مطابق با شخصیت و احوالات افراد در خیلی از موارد با آنها سخن می فرمودند).

................

4) امام کاظم(ع) فرمودند : جفاء به امام حسین(ع) نكنيد ، شخص موسر و غنى هر چهار ماه يك بار به زيارت امام حسین(ع) رود و فقير را حق تعالى مكلّف نكرده مگر به قدر توان و قدرتش .

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه893)

................

5) عيص بن قاسم میگويد: از امام صادق (ع) پرسيدم که : آيا براى زيارت قبر امام حسين(ع) نماز واجبى هست؟ امام صادق(ع) فرمودند: براى آن نماز واجب نمی باشد . عيص بن قاسم میگويد که پرسيدم : در هر چند روز بايد به زيارتش رفت؟ امام صادق(ع) فرمودند : هر چه خواستى . 

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه894)

................

6) على بن ميمون می گوید که : امام صادق(ع) به من فرمودند : اى على ، خبر به من رسيده كه يك سال يا دو سال بر جماعتى از شيعيان ما میگذرد و ايشان به زيارت امام حسين(ع) نمیروند؟ عرض كردم که : فدايت شوم ، مردم زيادى را سراغ دارم كه اين صفت دارند . امام صادق(ع) فرمودند: به خدا سوگند از حظّ و بهره شان بر كنار و از ثواب و اجر خدا محروم و از جوار حضرت محمّد(ص) به دور مانده اند. محضر مباركش عرض كردم: فدايت شوم ، در چه فاصله اى از مدّت به زيارت امام حسین(ع) برويم؟ امام صادق(ع) فرمودند: اى على ، اگر قدرت دارى كه آن جناب را در هر ماه زيارت كنى ، پس اين كار را بكن . عرض كردم : نمیتوانم به اين امر دست يابم ، زيرا با دست هايم كار كرده و امور مردم نيز در دست من است و اساسا قادر نيستم يك روز از محل كارم غيبت نمايم. امام صادق(ع) فرمودند: تو معذور هستى و كسانى هم كه مثل تو كار دستى دارند در عذر می باشند و مراد من كسانى هستند كه اين گونه اشتغال نداشته ، به طورى كه اگر در هر جمعه از منزل خارج شده و به زيارت امام حسین(ع) بروند بر ايشان سهل و آسان باشد چه آنكه ايشان در روز قيامت نزد خدا و رسولش عذرى ندارند. محضرشان عرض كردم: حال اگر اين شخص خود به زيارت نرود ولى كسى را از طرف خود به آنجا بفرستد آيا جايز است؟ امام صادق(ع) فرمودند: بلى ، جائز است ولى اگر خودش برود اجرش عظيم‏تر بوده و نزد پروردگارش بهتر و مطلوب تر است ، زیرا وقتى حق تعالى ببيند كه او شب ها را به بيدارى و روزها را به تعب و رنج بسر میبرد ، به او نظر نموده آنچنان نظرى كه برايش فردوس اعلى و بهشت جاودان را نصيب كرده و او را با محمّد و اهل بيتش (صلوات اللَّه عليهم اجمعین) اجمعين همراه و هم جوار و قرين میگرداند پس تمايل نشان دهيد در اين امر و از اهل آن گرديد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه896)

................

7) امام صادق(ع) فرمودند : قبر امام حسين(ع) را زيارت كنيد ، اگر چه سالى يك بار باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه897)

................

8) صفوان بن مهران جمّال می گوید که محضر مبارك امام صادق(ع) عرض كردم: كسى كه به زيارت امام حسین(ع) برود و سپس برگردد ، چند وقت بعد دو مرتبه به زيارت امام حسین(ع) عود كند؟ و در چند روزى ديگر به زيارت امام حسین(ع) رود؟ و مردم تا چه مدّت میتوانند زيارت امام حسین(ع) را ترك كنند؟ امام صادق(ع) فرمودند: بيش از يك ماه نمی توانند زیارت امام حسین(ع) را ترك كنند ، و امّا كسانى كه منزلشان دور است در هر سه سال يك مرتبه بايد به زيارتش بروند ، و اگر سه سال تجاوز نمود و به زيارت امام حسین(ع) نروند عاق رسول خدا(ص) واقع شده و حرمت آن جناب را قطع و هتك نموده ، مگر علت و سببى داشته باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه897)

................

9) امام صادق(ع) فرمودند : بر مسلمان سزاوار نيست كه بيش از چهار سال به زيارت قبر امام حسین(ع) نرفته و از آن تخلّف كند. 

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه900)

................

10) صفوان جمّال می گوید که : از امام صادق(ع) پرسیدم : كسى كه به زيارت امام حسین(ع) بيايد و بعد برگردد چه زمانى باز براى زيارت امام حسین(ع) برگردد؟ و ظرف چند روز بعد دوباره محضر امام حسین(ع) برگردد و اساسا مردم تا چند وقت میتوانند زيارت امام حیسن(ع) را ترك كنند؟ امام صادق(ع) فرمودند : امّا كسانى كه قريب و نزديك قبر مطهّر هستند لا اقل ماهى يك بار به زيارت امام حسین(ع) روند و آنان كه دور می باشند در هر سه سال يك مرتبه و اگر سه سال گذشت و به زيارت آن جناب نرفتند عاق رسول خدا(ص) شده و قطع رحم آن حضرت را نموده اند مگر علّت و سببى داشته باشد. و اساسا زائر امام حسين(ع) اگر بداند كه با زيارتش چه سرور و فرحى به رسول خدا(ص) و امير المؤمنين(ع) و حضرت فاطمه(س) و ائمه (ع) و شهداء از ما اهل بيت(ع) وارد شده و او نيز مطّلع باشد كه از ناحيه دعاء ايشان برايش چه حاصل شده و همچنين واقف باشد از اجر و ثواب دنيوى و اخروى و آنچه براى وى نزد خدا ذخيره گشته ، هر آينه دوست میدارد كه منزلش نزد امام حسین (ع) بوده و از آنجا هيچ گاه مفارقت نكرده و پيوسته در حال زيارت امام حسین(ع) باشد. و زائر امام حسين(ع) وقتى به قصد زيارت از خانه اش خارج شد سايه اش به چيزى نمی آفتد مگر آن چيز برايش دعا مینمايد ، و هنگامى كه آفتاب بر او تابيد گناهانش را میخورد همان طورى كه آتش هيزم را میخورد ، و آفتاب هيچ گناهى را بر او باقى نمیگذارد ، بنابراين از زيارت امام حسین(ع) بر میگردد در حالى كه هيچ گناهى بر او نيست و حق تعالى درجه اش را آن قدر مرتفع و عالى میگرداند كه آنان كه در راه خدا به خون خويش آغشته شده اند به آن دسترسى نداشته و مقام و منزلتشان در حدّ او نمی باشد و خداوند منّان فرشته اى را قائم مقام وى نموده كه تا بار ديگر وى به زيارت امام حسین(ع) می آيد برايش طلب آمرزش كند يا سه سال از اين زيارت بگذرد يا فوت شود.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه903)

 

سایت جامع سربازان اسلام

زیارت امام حسین(ع) توسط افراد غنی و فقیر

کلمات کلیدی : زیارت امام حسین,غنی,فقیر,غنی و فقیر,فقیر و غنی,افراد غنی,افراد فقیر,افراد غنی و فقیر,افراد فقیر و غنی,زیارت امام حسین توسط افراد غنی و فقیر,زیارت امام حسین توسط افراد فقیر و غنی

ثواب و خواص و فضیلت عبادات اسلامی

• ثواب و فضیلت و خواص ذکر (لا اله الا الله)
• اعمال لیلة الرغائب (شب دلدادگان)
• ثواب زیارت امام کاظم(ع) و امام جواد(ع) - کاظمین
• زيارت نمودن افراد دور از قبور اهلبیت(ع)
• شفاء بودن تربت قبر امام حسين(ع) و خواص آن
• زیارت امام حسین(ع) توسط افراد غنی و فقیر
• ثواب زیارت امام رضا(ع) در مشهد
• ثواب و فضیلت زیارت حضرت معصومه(س) در قم
• ثواب و فضيلت زيارت قبور مومنین و صالحین
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در روز عرفه
• ثواب غسل کردن در آب فرات
• زيارت امام حسين(ع) اندوه را بر طرف می کند
• زيارت امام حسين(ع) معادل با آزاد كردن بندگان
• جواز ترك غسل براى زيارت امام حسين(ع)
• استقبال فرشتگان از زائرین امام حسین(ع)
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در زمان های مختلف
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در روز عاشورا
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در نيمه شعبان
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در ماه رجب
• شفاعت دیگران ، توسط زائر امام حسین(ع)
• كسانى كه زيارت امام حسين(ع) را ترك می كنند
• نماز واجب و مستحبی در حرم امام حسین(ع)
• زیارت امام حسین(ع) در حدیث ام ایمن
• فضيلت كربلاء و زيارت امام حسين(ع)
• زائر امام حسین(ع) ، همسایگی رسول الله(ص)
• زائر امام حسين(ع) قبل از همه بهشت می رود
• زيارت امام حسين(ع) افضل اعمال می باشد
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در حال عارف به حق
• ایام زیارت امام حسین(ع) ، از عمر کم نمی شود
• ثواب زیارت امام حسین(ع) به اميد اجر از خدا
• زائر امام حسین(ع) ، زائر خداوند است در عرش
• زيارت امام حسين(ع) معادل چند حج می باشد
• زيارت امام حسين(ع) گناهان را محو می كند
• ثواب زیارت امام حسین(ع) از روی شوق
• زيارت امام حسين(ع) روزى را زیاد می کند
• زیارت ائمه(ع)، معادل زیارت رسول الله(ص) هست
• ثواب و فضیلت گریه بر امام حسین(ع)
• ثواب شعر گفتن در مصائب امام حسین(ع)
• ثواب یاد کردن امام حسین(ع) در هنگام آب خوردن
• دعای ائمه(ع) و ملائکه در حق زوار امام حسین(ع)
• زيارت امام حسين(ع) واجب است
• یک حدیث طولانی در فضایل زیارت امام حسین(ع)
• ثواب زيارت امام حسين(ع) با ترس
• چیزهایی که در زیارت امام حسین(ع) مکروه است
• ثواب انفاق کردن در زیارت امام حسین(ع)
• زائر امام حسین(ع) چگونه باید باشد؟
• ثواب زیارت امام حسین(ع) با پای پیاده یا سواره
• کرامت خدا در حق زوار امام حسین(ع)
• ثواب و فضایل زیارت امیرالمومنین علی(ع)
• ثواب و فضيلت نماز در مسجد كوفه و سهله
• ثواب و فضیلت گریه بر امام حسین(ع)
• ثواب رفتن به مسجد قبا و قبور شهداء
• فضيلت آب فرات و نوشيدن آن و غسل در آب فرات
• ثواب زیارت ائمه معصومین(ع) با پای پیاده
• ثواب زیارت رسول الله(ص)
• ثواب و برکات زیارت امام حسین(ع)
• ثواب و فضیلت تسبیحات حضرت زهرا(س)
• ثواب و فضیلت عزاداری برای امام حسین(ع)
• ثواب نماز در مسجد النبی(ص)
• نماز جعفر طیار(روش خواندن ، ثواب و فضیلت آن)
• علت محروميت از نماز شب
• توبه نصوح چيست؟ نصوح کيست؟
• نماز عيد فطر چگونه خوانده ميشود؟
• ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن کریم
• چگونه استغفار و توبه کنیم؟
• توبه و استغفار (مجموعه مطالب)
• کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال 
- شیخ صدوق
• کتاب مهج الدعوات 
- سيد بن طاووس
• کتاب دعا
 - امام خامنه ای
• کتاب واجب فراموش شده
 - امام خامنه ای
• سوره حمد در نماز - پناهیان 
(فیلم)
• توجه در نماز(شیخ بهاری) - امام خامنه ای 
(فیلم)
• اثرات نماز جعفر طیار در زندگی - پناهیان 
(فیلم)

دریافت کد (عبادات اسلامی)