عناوین اسلامی

   
   

ثواب زيارت امام حسين(ع) در روز عرفه‏

ثواب زيارت امام حسين(ع) در روز عرفه‏

 

1) بشير دهّان می گوید که : محضر مبارك امام صادق(ع) عرض كردم: بسا زيارت حجّ از من فوت شده ، پس در روز عرفه به زيارت قبر امام حسين(ع) میروم از نظر شما چه طور است؟ امام صادق(ع) فرمودند: اى بشير ، عمل نيك و پسنديده اى انجام داده اى ، هر مؤمن كه در (غير روز عيد) به زيارت قبر حسین(ع) برود در حالى كه به حقّ آن حضرت عارف و آگاه باشد خداوند متعال ثواب بيست حجّ و بيست عمره قبول شده و اجر بيست بار جنگ با دشمنان خدا در معيّت نبى مرسل يا امام عادل برايش مینويسد ، و كسى كه در (روز عيد) به زيارت قبر مطهّرش برود حق تعالى ثواب صد حج و صد عمره و صد بار جنگ با دشمنان خدا در ركاب نبى مرسل يا امام عادل براى او منظور میفرمايد ، و كسى كه در روز عرفه با عرفان به حق آن حضرت به زيارت قبر مطهّرش برود ، خداوند منّان ثواب هزار حج و هزار عمره مقبول و هزار بار جنگ نمودن با دشمنان خدا در ركاب نبى مرسل يا امام عادل به او می دهد ،  بشير می گويد: محضر امام صادق(ع) عرض كردم که : چگونه اين اجر و ثواب ها براى من باشد در حالى كه موقف را ترك كرده ام؟ بشير می گويد: پس از ايراد اين كلام ، حضرت نگاهى شبيه شخص غضبناك به من نموده سپس فرمودند: اى بشير، هنگامى كه مؤمن به زيارت قبر امام حسین(ع) در روز عرفه میرود و در فرات غسل كرده و سپس به طرف آن حضرت متوجّه میشود ، خداوند متعال به هر قدمى كه وى برمیدارد ثواب يك حج با تمام مناسك و اعمال آن را برايش منظور میكند. 

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 563)

..............

2) داود رقّى می گوید که : از امام صادق(ع) و از امام کاظم(ع) و از امام رضا(ع) شنیدم که می فرمودند: كسى كه در روز عرفه به زيارت قبر امام حسين(ع) برود خداوند متعال او را مطمئن القلب می گرداند. 

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 564)

..............

3) امام صادق(ع) فرمودند : خداوند تبارك و تعالى عصر روز عرفه ، ابتداء به زوار قبر مطهّر امام حسين(ع) نظر میكند . راوى میگويد: محضر مباركش عرض كردم: قبل از نظر نمودن به اهل موقف (حاجیها)؟ امام صادق(ع) فرمودند: بلى. راوی می گوید عرض كردم: چرا اين طور است؟ امام صادق(ع) فرمودند: زيرا در بين حاجی ها زنازاده وجود داشته ولى در ميان زائرين قبر مطهّر آن حضرت ابدا زنازاده نمی باشد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 564)

..............

4) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه در عرفات روز عرفه را درك نكرد ، ولى آن را كنار قبر مطهّر امام حسين(ع) درك نمايد ، عرفه از او فوت نشده است ، و خداوند متعال ابتداء كسانى را كه در كنار قبر امام حسین(ع) هستند مورد نظر و التفات قرار داده ، بعد به اهل عرفات نظر نموده و با ايشان انس می گيرد. 

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 566)

..............

5) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه امام حسين(ع) را در نيمه شعبان و شب عيد فطر و شب عرفه در يك سال زيارت كند ، خداوند متعال ثواب هزار حجّ و هزار عمره مقبول به وى داده و هزار حاجت از حوائج دنيا و آخرتش را روا می سازد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 566)

..............

6) امام صادق(ع) فرمودند : زمانى كه روز عرفه فرا برسد ، خداوند متعال به زوّار قبر امام ابى عبد اللَّه الحسين(ع) توجّه نموده ، پس به ايشان می فرمايد: از ابتداء شروع به عمل نمائيد زيرا شما را آمرزيدم ، سپس با اهل عرفات انس می گيرد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 567)

..............

7) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه در روز عرفه قبر مطهّر امام حسین(ع) را زيارت كند ، در حالى كه به حق آن حضرت عارف و مطّلع باشد ، خداوند ثواب هزار حجّ و هزار عمره و هزار جنگى كه در معيّت نبىّ مرسلى انجام داده را برايش می نويسد ، و كسى كه روز اوّل ماه رجب امام حسین(ع) را زيارت كند خداوند منّان البته او را می آمرزد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 571)

..............

8) امام صادق(ع) فرمودند : هنگامى كه روز عرفه می رسد ، خداوند متعال به زوّار قبر امام حسين(ع) نظر نموده و می فرمايد: برگرديد آنچه از افعال و گناهان گذشته شما است آمرزيدم ، و از روزى كه مراجعت می كنند تا هفتاد روز هيچ گناهى از ايشان ثبت و ضبط نمی شود.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 568)

..............

9) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه امام حسين(ع) را در روز عرفه زيارت كند ، مانند كسى است كه خدا را در عرش زيارت نموده است.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 569)

..............

10) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه در روز عرفه قبر امام حسین(ع) را زيارت كند ، خداوند متعال ثواب هزار هزار (يك ميليون) حج كه با حضرت قائم(ع) بجاى آورند را براى وى منظور می فرمايد و اجر هزار هزار عمره كه با رسول خدا(ص)‏ انجام گيرد را به وى داده و همچنين ثواب آزاد نمودن هزار هزار عبد را به او اعطاء كرده و اجر كسى كه هزار هزار دو بار اسب را در راه خدا انفاق كرده است را به وى عنايت می فرمايد و حق تعالى از وى به اين عبارت نام می برد: عبدى الصّديق آمن بوعدى و فرشتگان در باره اش چنين تعبير میكنند: فلان صدّيق، زكّاه اللَّه من فوق عرشه ، و در زمين كروب ناميده می شود. 

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 571)

..............

11) امام صادق(ع) فرمودند : كسى كه متمكن و توانا نبوده لذا براى رفتن به حج و انجام حجّة الاسلام مهيّا نباشد بايد به زيارت قبر مطهّر امام حسین(ع) برود و روز عرفه را در آنجا باشد ، چنين زيارتى از حجة الاسلامش مجزى است. ناگفته نماند و بايد توجّه داشت من نمیگويم اين زيارت مطلقا از حجّة الاسلام مجزى است بلكه تنها براى شخص غير متمكن و معسر اجزاء می باشد ، امّا كسى كه موسر و متمكن میباشد: وى وقتى حجة الاسلام را بجا آورد اگر اراده نمود كه حج يا عمره مستحبى انجام دهد و شغل دنيائى يا مانعى ديگر او را از آن باز داشت در صورتى كه به زيارت قبر مطهّر امام حسين(ع) در روز عرفه برود البته خداوند با اين زيارت جزاء وى را از اداء حج يا عمره داده بلكه ثواب آن را چندين برابر می نمايد. راوى میگويد: محضر مباركش عرض كردم: ثواب آن معادل چند حج و چند عمره میباشد؟ امام صادق(ع) فرمودند: قابل شمارش و احصاء نيست. راوى عرض كرد: آيا ثواب صد حج و صد عمره را به او می دهند؟ امام صادق(ع) فرمودند: كيست بتواند ثوابش را احصاء نموده باشد. راوى میگويد: عرضه داشتم: آيا ثواب هزار حج و هزار عمره را دارد؟ امام صادق(ع) فرمودند: بيش از اين است، سپس امام صادق(ع) فرمودند: اگر نعمتهاى بارى تعالى را بشماريد نمیتوانيد از عهده احصاء آنها برآئيد ، خداوند متعال واسع بوده و بدون عوض می بخشايد.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه 573)

 

سایت جامع سربازان اسلام

ثواب زيارت امام حسين(ع) در روز عرفه‏

کلمات کلیدی : عرفه‏,روز عرفه‏,زيارت امام حسين در عرفه‏,ثواب زيارت امام حسين در عرفه,ثواب زيارت امام حسين در روز عرفه,زيارت امام حسين در روز عرفه‏,امام حسين,زيارت امام حسين,ثواب زيارت امام حسين سلام الله علیه

ثواب و خواص و فضیلت عبادات اسلامی

• ثواب و فضیلت و خواص ذکر (لا اله الا الله)
• اعمال لیلة الرغائب (شب دلدادگان)
• ثواب زیارت امام کاظم(ع) و امام جواد(ع) - کاظمین
• زيارت نمودن افراد دور از قبور اهلبیت(ع)
• شفاء بودن تربت قبر امام حسين(ع) و خواص آن
• زیارت امام حسین(ع) توسط افراد غنی و فقیر
• ثواب زیارت امام رضا(ع) در مشهد
• ثواب و فضیلت زیارت حضرت معصومه(س) در قم
• ثواب و فضيلت زيارت قبور مومنین و صالحین
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در روز عرفه
• ثواب غسل کردن در آب فرات
• زيارت امام حسين(ع) اندوه را بر طرف می کند
• زيارت امام حسين(ع) معادل با آزاد كردن بندگان
• جواز ترك غسل براى زيارت امام حسين(ع)
• استقبال فرشتگان از زائرین امام حسین(ع)
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در زمان های مختلف
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در روز عاشورا
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در نيمه شعبان
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در ماه رجب
• شفاعت دیگران ، توسط زائر امام حسین(ع)
• كسانى كه زيارت امام حسين(ع) را ترك می كنند
• نماز واجب و مستحبی در حرم امام حسین(ع)
• زیارت امام حسین(ع) در حدیث ام ایمن
• فضيلت كربلاء و زيارت امام حسين(ع)
• زائر امام حسین(ع) ، همسایگی رسول الله(ص)
• زائر امام حسين(ع) قبل از همه بهشت می رود
• زيارت امام حسين(ع) افضل اعمال می باشد
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در حال عارف به حق
• ایام زیارت امام حسین(ع) ، از عمر کم نمی شود
• ثواب زیارت امام حسین(ع) به اميد اجر از خدا
• زائر امام حسین(ع) ، زائر خداوند است در عرش
• زيارت امام حسين(ع) معادل چند حج می باشد
• زيارت امام حسين(ع) گناهان را محو می كند
• ثواب زیارت امام حسین(ع) از روی شوق
• زيارت امام حسين(ع) روزى را زیاد می کند
• زیارت ائمه(ع)، معادل زیارت رسول الله(ص) هست
• ثواب و فضیلت گریه بر امام حسین(ع)
• ثواب شعر گفتن در مصائب امام حسین(ع)
• ثواب یاد کردن امام حسین(ع) در هنگام آب خوردن
• دعای ائمه(ع) و ملائکه در حق زوار امام حسین(ع)
• زيارت امام حسين(ع) واجب است
• یک حدیث طولانی در فضایل زیارت امام حسین(ع)
• ثواب زيارت امام حسين(ع) با ترس
• چیزهایی که در زیارت امام حسین(ع) مکروه است
• ثواب انفاق کردن در زیارت امام حسین(ع)
• زائر امام حسین(ع) چگونه باید باشد؟
• ثواب زیارت امام حسین(ع) با پای پیاده یا سواره
• کرامت خدا در حق زوار امام حسین(ع)
• ثواب و فضایل زیارت امیرالمومنین علی(ع)
• ثواب و فضيلت نماز در مسجد كوفه و سهله
• ثواب و فضیلت گریه بر امام حسین(ع)
• ثواب رفتن به مسجد قبا و قبور شهداء
• فضيلت آب فرات و نوشيدن آن و غسل در آب فرات
• ثواب زیارت ائمه معصومین(ع) با پای پیاده
• ثواب زیارت رسول الله(ص)
• ثواب و برکات زیارت امام حسین(ع)
• ثواب و فضیلت تسبیحات حضرت زهرا(س)
• ثواب و فضیلت عزاداری برای امام حسین(ع)
• ثواب نماز در مسجد النبی(ص)
• نماز جعفر طیار(روش خواندن ، ثواب و فضیلت آن)
• علت محروميت از نماز شب
• توبه نصوح چيست؟ نصوح کيست؟
• نماز عيد فطر چگونه خوانده ميشود؟
• ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن کریم
• چگونه استغفار و توبه کنیم؟
• توبه و استغفار (مجموعه مطالب)
• کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال 
- شیخ صدوق
• کتاب مهج الدعوات 
- سيد بن طاووس
• کتاب دعا
 - امام خامنه ای
• کتاب واجب فراموش شده
 - امام خامنه ای
• سوره حمد در نماز - پناهیان 
(فیلم)
• توجه در نماز(شیخ بهاری) - امام خامنه ای 
(فیلم)
• اثرات نماز جعفر طیار در زندگی - پناهیان 
(فیلم)

دریافت کد (عبادات اسلامی)