عناوین اسلامی

   
   

یک حدیث طولانی در مورد فضایل زیارت امام حسین(ع)

یک حدیث طولانی در مورد فضایل زیارت امام حسین(ع)

هشام بن سالم می گوید كه : شخصى نزد امام صادق(ع) مشرّف شد و به آن جناب عرض كرد: اى پسر رسول خدا(ص): آيا پدر شما را مى‏توان زيارت كرد؟ حضرت فرمودند: بلى، علاوه بر زيارت نماز هم نزد قبر مى‏توان خواند منتهى نماز را بايد پشت قبر بجا آورد نه مقدّم و جلو آن. آن شخص عرض كرد: كسى كه آن حضرت را زيارت كند چه ثواب و اجرى دارد؟ حضرت فرمودند: اجر او بهشت است مشروط به اينكه به آن حضرت اقتداء كرده و از او تبعيّت كند. عرض كرد: اگر كسى زيارت آن حضرت را از روى بى‏رغبتى و بى‏ميلى ترك كند چه خواهد ديد؟ حضرت فرمودند: روز حسرت (روز قيامت) حسرت خواهد خورد. عرض كرد: كسى نزد قبر آن جناب اقامت كند اجر و ثوابش چيست؟ حضرت فرمودند: هر يك روز آن معادل يك ماه مى‏باشد. عرض كرد: كسى كه براى رفتن و زيارت نمودن آن حضرت متحمل هزينه و خرج شده و نيز نزد قبر مطهّر پول خرج كند چه اجرى دارد؟ حضرت فرمودند: در مقابل هر يك درهمى كه خرج كرده هزار درهم دريافت خواهد نمود. عرض كرد: اجر كسى كه در سفر به طرف آن حضرت فوت كرده چيست؟ حضرت فرمودند: فرشتگان مشايعتش كرده و براى او حنوط و لباس از بهشت آورده و وقتى كفن شد بر او نماز خوانده و روى كفنى كه بر او پوشانده‏اند فرشتگان نيز كفن ديگرى قرار مى‏دهند و زير او را از ريحان فرش مى‏نمايند و زمين را چنان رانده و جلو برده كه از جلو فاصله سه ميل طى شده و از پشت و جانب سر و طرف پا نيز مانند آن اين مقدار مسافت و فاصله منهدم و ساقط مى‏گردد و براى آن دربى از بهشت به طرف قبرش گشوده شده و نسيم و بوى خوش بهشتى به قبر او داخل گشته و تا قيام قيامت بدين منوال خواهد بود. آن شخص مى‏گويد: محضر مباركش عرضه داشتم: كسى كه نزد قبر نماز بگذارد اجر و ثوابش چيست؟ حضرت فرمودند: كسى كه نزد قبر مطهّرش دو ركعت نماز بخواند از خداوند چيزى را درخواست نمى‏كند مگر آنكه حقّ جلّ و على آن را به او اعطاء مى‏فرمايد. عرض كردم: اجر كسى كه از آب فرات غسل كرده و سپس به زيارت آن جناب‏ رود چيست؟ حضرت فرمودند: زمانى كه شخص از فرات غسل كرده در حالى كه اراده زيارت آن حضرت را داشته باشد تمام لغزش‏ها و گناهانش ساقط و محو شده و وى نظير آن روزى مى‏باشد كه از مادر متولّد شده است. آن شخص مى‏گويد: عرض كردم: اجر كسى كه ديگرى را مجهّز كرده و به زيارت قبر آن حضرت بفرستد ولى خودش بواسطه عارضه و علّتى كه پيش آمده به زيارت نرود چيست؟ حضرت فرمودند: به هر يك درهمى كه خرج كرده و انفاق نموده همانند كوه احد حسنات حقتعالى براى او منظور مى‏فرمايد و باقى مى‏گذارد و بر او چند برابر آنچه متحمّل شده و بلا و گرفتارى‏هائى كه بطور قطع نازل شده تا به وى اصابت كرده را از او دفع مى‏نمايد و مال و دارائى او را حفظ و نگهدارى مى‏كند. آن شخص مى‏گويد: عرض كردم: اجر و ثواب كسى كه نزد آن حضرت كشته شود چيست، مثلا سلطان ظالمى بر وى ستم كرده و او را آنجا بكشد؟ حضرت فرمودند: اولين قطره خونش كه ريخته شود خداوند متعال تمام گناهانش را مى‏آمرزد و طينتى را كه از آن آفريده شده فرشتگان غسل داده تا از تمام آلودگى‏ها و تيره‏گى‏ها پاك و خالص شده همان طورى كه انبياء مخلص خالص و پاك مى‏باشند و بدين ترتيب آنچه از اجناس طين اهل كفر با طينت وى آميخته شده زدوده مى‏گردد و نيز قلبش را شستشو داده و سينه‏اش را فراخ نموده و آن را مملو از ايمان كرده و بدين ترتيب خدا را ملاقات كرده در حالى كه از هر چه ابدان و قلوب با آن مخلوط هستند پاك و منزه مى‏باشد و برايش مقرّر مى‏شود كه‏ اهل بيت و هزار تن از برادران ايمانى خود را بتواند شفاعت كند و فرشتگان با همراهى جبرئيل و ملك الموت متولى خواندن نماز بر او مى‏گردند و كفن و حنوطش را از بهشت آورده و در قبرش توسعه داده و چراغ‏هائى در آن مى‏افروزند و دربى از آن بهشت باز مى‏كنند و فرشتگان برايش اشياء تازه و تحفه‏هائى بديع از بهشت مى‏آورند و پس از هيجده روز او را به خطيره القدس (بهشت) برده پس پيوسته در آنجا با اولياء خدا خواهد بود تا نفخه‏اى كه با دميده‏شدنش هيچ چيز باقى نمى‏ماند دميده شود و وقتى نفخه دوّمى دميده شد و وى از قبر بيرون آمد اوّلين كسى كه با او مصافحه مى‏كند رسول خدا(ص) و امير المؤمنين(ع) و اوصياء سلام اللَّه عليهم بوده كه به وى بشارت داده و مى‏گويند: با ما باش و سپس او را كنار حوض كوثر آورده و از آن به او مى‏نوشانند و سپس به هر كسى كه او بخواهد و دوست داشته باشد نيز مى‏آشامانند. آن شخص مى‏گويد: عرض كردم: اجر و ثواب كسى كه به خاطر زيارت آن حضرت حبس شده چيست؟ حضرت فرمودند:  در مقابل هر روزى كه حبس شده و غمگين مى‏گردد سرور و شادى منظور شده كه تا قيامت ادامه دارد و اگر پس از حبس او را زدند در قبال هر يك ضربه‏اى كه به وى اصابت مى‏كند يك حوريّه‏اى به او داده شده و به ازاء هر دردى كه بر پيكرش وارد مى‏شود هزار هزار حسنه ملاحظه گرديده و هزار هزار لغزش و گناه از او محو و زائل گشته و هزار هزار درجه ارتقاء داده مى‏شود و از نديمان رسول خدا(ص) محسوب شده تا از حساب فارغ گردد و پس از آن فرشتگانى كه حمله عرش هستند با او مصافحه كرده و به او مى‏گويند: آنچه دوست دارى بخواه. و زننده وى را براى حساب حاضر مى‏كنند پس هيچ سؤالى از او نكرده و با هيچ چيز اعمالش را نسنجيده و محاسبه نكرده بلكه دو بازويش را گرفته و او را برده و به فرشته‏اى تحويل داده و آن فرشته به او جرعه‏اى از حميم (آب داغ جهنم) و جرعه‏اى از غسلين (آب چرك كه از پوست و گوشت دوزخيان جارى مى‏باشد) مى‏چشاند و سپس او را روى تكه‏اى سرخ از آتش قرار داده و به وى مى‏گويند: بچش چيزى را كه دست‏هايت پيش پيش بواسطه زدن شخصى كه او را زدى براى تو فرستاده‏اند، كسى را كه زدى پيك و پيام آور خدا و رسول خدا بود و در اين هنگام مضروب را آورده و نزديك درب جهنّم نگاه داشته و به او مى‏گويند: به زننده خود بنگر و به آنچه به سرش آمده نظر نما آيا سينه‏ات شفاء مى‏يابد؟ اين عذابى كه به او وارد شده بخاطر قصاص براى تو مى‏باشد، پس مى‏گويد: حمد خدا را كه من و فرزند رسول خود را يارى فرمود.

(کامل الزیارات ، ابن قولویه ، صفحه396)

 

سایت جامع سربازان اسلام

یک حدیث طولانی در مورد فضایل زیارت امام حسین(ع)

کلمات کلیدی : زیارت امام حسین,فضایل زیارت امام حسین,فضیلت زیارت امام حسین,فضایل کربلای حسین,حدیث طولانی,یک حدیث طولانی,حدیث طولانی در مورد فضایل زیارت امام حسین(سلام الله علیه)

ثواب و خواص و فضیلت عبادات اسلامی

• ثواب و فضیلت و خواص ذکر (لا اله الا الله)
• اعمال لیلة الرغائب (شب دلدادگان)
• ثواب زیارت امام کاظم(ع) و امام جواد(ع) - کاظمین
• زيارت نمودن افراد دور از قبور اهلبیت(ع)
• شفاء بودن تربت قبر امام حسين(ع) و خواص آن
• زیارت امام حسین(ع) توسط افراد غنی و فقیر
• ثواب زیارت امام رضا(ع) در مشهد
• ثواب و فضیلت زیارت حضرت معصومه(س) در قم
• ثواب و فضيلت زيارت قبور مومنین و صالحین
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در روز عرفه
• ثواب غسل کردن در آب فرات
• زيارت امام حسين(ع) اندوه را بر طرف می کند
• زيارت امام حسين(ع) معادل با آزاد كردن بندگان
• جواز ترك غسل براى زيارت امام حسين(ع)
• استقبال فرشتگان از زائرین امام حسین(ع)
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در زمان های مختلف
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در روز عاشورا
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در نيمه شعبان
• ثواب زیارت امام حسین(ع) در ماه رجب
• شفاعت دیگران ، توسط زائر امام حسین(ع)
• كسانى كه زيارت امام حسين(ع) را ترك می كنند
• نماز واجب و مستحبی در حرم امام حسین(ع)
• زیارت امام حسین(ع) در حدیث ام ایمن
• فضيلت كربلاء و زيارت امام حسين(ع)
• زائر امام حسین(ع) ، همسایگی رسول الله(ص)
• زائر امام حسين(ع) قبل از همه بهشت می رود
• زيارت امام حسين(ع) افضل اعمال می باشد
• ثواب زيارت امام حسين(ع) در حال عارف به حق
• ایام زیارت امام حسین(ع) ، از عمر کم نمی شود
• ثواب زیارت امام حسین(ع) به اميد اجر از خدا
• زائر امام حسین(ع) ، زائر خداوند است در عرش
• زيارت امام حسين(ع) معادل چند حج می باشد
• زيارت امام حسين(ع) گناهان را محو می كند
• ثواب زیارت امام حسین(ع) از روی شوق
• زيارت امام حسين(ع) روزى را زیاد می کند
• زیارت ائمه(ع)، معادل زیارت رسول الله(ص) هست
• ثواب و فضیلت گریه بر امام حسین(ع)
• ثواب شعر گفتن در مصائب امام حسین(ع)
• ثواب یاد کردن امام حسین(ع) در هنگام آب خوردن
• دعای ائمه(ع) و ملائکه در حق زوار امام حسین(ع)
• زيارت امام حسين(ع) واجب است
• یک حدیث طولانی در فضایل زیارت امام حسین(ع)
• ثواب زيارت امام حسين(ع) با ترس
• چیزهایی که در زیارت امام حسین(ع) مکروه است
• ثواب انفاق کردن در زیارت امام حسین(ع)
• زائر امام حسین(ع) چگونه باید باشد؟
• ثواب زیارت امام حسین(ع) با پای پیاده یا سواره
• کرامت خدا در حق زوار امام حسین(ع)
• ثواب و فضایل زیارت امیرالمومنین علی(ع)
• ثواب و فضيلت نماز در مسجد كوفه و سهله
• ثواب و فضیلت گریه بر امام حسین(ع)
• ثواب رفتن به مسجد قبا و قبور شهداء
• فضيلت آب فرات و نوشيدن آن و غسل در آب فرات
• ثواب زیارت ائمه معصومین(ع) با پای پیاده
• ثواب زیارت رسول الله(ص)
• ثواب و برکات زیارت امام حسین(ع)
• ثواب و فضیلت تسبیحات حضرت زهرا(س)
• ثواب و فضیلت عزاداری برای امام حسین(ع)
• ثواب نماز در مسجد النبی(ص)
• نماز جعفر طیار(روش خواندن ، ثواب و فضیلت آن)
• علت محروميت از نماز شب
• توبه نصوح چيست؟ نصوح کيست؟
• نماز عيد فطر چگونه خوانده ميشود؟
• ثواب و خواص و فضیلت سوره های قرآن کریم
• چگونه استغفار و توبه کنیم؟
• توبه و استغفار (مجموعه مطالب)
• کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال 
- شیخ صدوق
• کتاب مهج الدعوات 
- سيد بن طاووس
• کتاب دعا
 - امام خامنه ای
• کتاب واجب فراموش شده
 - امام خامنه ای
• سوره حمد در نماز - پناهیان 
(فیلم)
• توجه در نماز(شیخ بهاری) - امام خامنه ای 
(فیلم)
• اثرات نماز جعفر طیار در زندگی - پناهیان 
(فیلم)

دریافت کد (عبادات اسلامی)