شعر خواني سيد حميد برقعي
شعر خواني سيد حميد برقعي
عاشورا در کلام امام و آقا
عاشورا در کلام امام و آقا
کليپ کربلا کربلا ما داريم مياييم
کلیپ کربلا کربلا ما داریم میاییم
عزاداري و سينه زني در جبهه و جنگ
عزاداری و سینه زنی در جبهه
من حضرت رقيه(س)را باور کردم - همسر شهيد حميد باکري
من حضرت رقیه(س)را باور کردم
شهيد زين الدين-امام زمان در اينجا حاضر است
امام زمان(عج) در اینجا حاضر است