اللهم صلي علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن اعدائهم
تصویر رهبری کنار پیکر شهید صیاد شیرازی

عکس آقا درکنار پیکر شهيد صیاد شیرازی،تصوير آقا در کنار پیکر شهيد صیاد شیرازی،عکس آقا پیش پیکر شهيد صیاد شیرازی،تصاوير پیکر شهيد صیاد شیرازی و آقا، پیکر علی صیاد شیرازی و مقام معظم رهبری،چهره آقا کنار پیکر شهید صیاد شیرازی،پیکر شهید صیاد شیرازی و آقا و بزرگان،پیکر شهید صیاد شیرازی کنار رهبری،تصاوير پیکر شهيد علی صیاد شیرازی و آقا،عکس آقا درکنار پیکر شهيد علی صیاد شیرازی

تصویر رهبری کنار پیکر شهید صیاد شیرازی
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام
کمک مالی به سایت جامع سربازان اسلام